Huanggang ZhongJie Kiln Equipment Co.,Ltd.
hello, welcome to zhongjiekiln.
50 m rare earth gas-fired tunnel kiln
50 m rare earth gas-fired tunnel kiln
60 m bone china gas-fired tunnel kiln
60 m bone china gas-fired tunnel kiln
120 m3 electrical porcelain drawer kiln
120 m3 electrical porcelain drawer kiln
212m microcrystal glass roller kiln
212m microcrystal glass roller kiln
96 m split brick gas-fired tunnel kiln
96 m split brick gas-fired tunnel kiln
36 m gas-fired rotary hearth furnace
36 m gas-fired rotary hearth furnace

Copyright © 2010 www.zhongjiekiln.com.All Rights Reserved.  Tel:+86-713-8390565 Fax:+86-713-8390565 Email:zhongjiekiln@126.com
Copyright:Huanggang ZhongJie Kiln Equipment Co.,Ltd   Address:Attached to No.68 West Lake First Road, Huanggang, Hubei,China.  
  Website design:Huanggang Student Computer Software Development Co.,Ltd  Hubei ICP15016165